HumanCapital

Söka jobb

Hemsida » Intervjuer » Intervjuteknik - Tips & Råd

Intervjuteknik - Tips & Råd

Under intervjun kommer du att få klargöra vilka dina starka och svaga sidor är och hur dessa kan förbättras. Personliga egenskaper som attityd, engagemang, motivation och mognad värdesätts också.

Saker du bör göra:

 • Kom alltid i tid gärna fem minuter innan överenskommet. Att komma försenad till en arbetsintervju kan aldrig ursäktas
 • Fyll i alla formulär noggrant och fullständigt. Har du en personlig CV, se till att personen som du lämnar det till är personen som kommer att leda intervjun
 • Tilltala alltid den person som håller i intervjun med sitt fullständiga namn, är du osäker på uttalet, be personen upprepa det ytterligare en gång
 • Se till att ha ett fast handslag när du hälsar på din nya potentiella arbetsgivare
 • Avvakta tills du blir tilldelad en stol att sitta på. Sitt upprätt i din stol och se alert och intresserad ut i alla lägen
 • Var så karismatisk som möjligt och se till att lyfta fram dina personliga egenskaper. Var en god lyssnare precis som du är som talare
 • Ta fram ditt leende
 • Se intervjuaren i ögonen
 • Följ intervjuarens ledtrådar. Försök att få en bild om positionen och arbetsuppgifterna i ett tidigt skede, så att du kan förlita dig på din erfarenhet och kompetens
 • Se till så att dina bra kvaliteter går fram till intervjuaren på ett koncist, säkert och ödmjukt sätt. Blås inte upp dina tidigare roller. Kom ihåg du är den som kan sälja in dig själv bäst och göra intervjuaren medveten om vad du kan bidra med
 • Var bestämd med att du vill ha jobbet som ni diskuterar men stäng aldrig några dörrar för andra erbjudanden. Det är bättre att vara i en position där du kan välja bland flera erbjudanden än enbart ett

Saker du inte bör göra:

 • Svara aldrig på en fråga med enbart Ja eller Nej. Förklara för intervjuaren så mycket som möjligt. Beskriv de saker om dig själv som är relevanta för den aktuella positionen som erbjuds
 • Ljug aldrig. Svara ärligt på frågorna
 • Beklaga dig inte över din tidigare eller nuvarande arbetsgivare
 • Sväva inte ut i dina svar utan håll dig till ämnet. Intervjuaren kan styra konversationen in emot politik eller ekonomi, vilket kan vara kontroversiella och känsliga ämnen. Besvara dessa frågor kort och ärligt och säg inte mer än nödvändigt
 • Fråga inte om lön, semester, bonus etc. i den första intervjun såvida du är helt säker på att företaget vill anställa dig. Du skall hur som helst veta ditt eget marknadsvärde och vara förberedd på att specificera vad du begär i lön och position

Var beredd på att svara på frågor som:

 • Varför valde du en karriär inom x?
 • Vilka slags jobb letar du efter?
 • Inom vilket område ligger din tekniska kompetens?
 • Varför skulle du vilja arbeta för vårt företag?
 • Var tror du att du befinner dig i din karriär om fem år?
 • När var din senaste lönerevision?
 • Vilken typ av ledarstil gör så att du presterar maximalt?
 • Vad är det som gör dig intresserad av vårt företag?
 • Vad har du lärt dig från de tidigare arbeten som du haft?
 • Vilket jobb tyckte du bäst om och varför?
 • Vad har du gjort som visar på initiativ i din karriär?
 • Vilka är dina största svagheter och vilka är dina främsta styrkor?
 • Vad tror du bestämmer en persons utveckling i ett bra företag?
 • Är du beredd att flytta?
 • Vad har du för fritidsintressen?
 • Vad innebär teamwork för dig?

 

 

 

 

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260  info@humancapital.se
Kungsgatan 4, 411 19 Göteborg Telefon: 031-38 06 300 info@humancapital.se