HumanCapital

Söka jobb

Hemsida » Trender och Visioner » En lyckad rekrytering av den jobbhoppande milleniumgenerationen - går det?!

En lyckad rekrytering av den jobbhoppande milleniumgenerationen - går det?!

Generation Y, även kallad milleniumgenerationen (födda 1980-2000), anses hoppa friskt mellan jobb och rankar självuppfyllelse, flexibilitet och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen högre än ekonomiska förmåner. Så hur rekryterar man bäst den så kallade jobbhoppande milleniumgenerationen och vad kan man som arbetsgivare göra för att behålla arbetskraften?

Arbetsgivare har länge sorterat bort cv:n med många och kortvariga tjänster i tron om att personen i fråga är omotiverad, inte har tillräckligt mycket och djupgående kunskap och erfarenhet, och kanske inte kommit överens med kollegor och chefer. Att anställa en jobbhoppare kan innebära slöseri med företagets resurser; personen lär sig aldrig arbetet tillräckligt bra för att bli lönsam innan han eller hon lämnar tjänsten för att gå vidare till nästa arbetsgivare, och alla parter måste då börja om.

Men en förändring, eller snarare anpassning, måste ske från rekryterare och arbetsgivare för att locka och behålla milleniumgenerationen. Det finns faktiskt några enkla saker man som rekryterare och arbetsgivare kan göra för att behålla en sådan person längre än två år. Vi har listat tre metoder:

1. Erbjud en flexibel arbetsplats

Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta utanför kontoret anses viktigt för milleniumgenerationen. De bör själva kunna anpassa och påverka sitt arbetsschema i så stor utsträckning som möjligt.

2. Lyssna på de anställda

Generationen har ett större behov än tidigare generationer av att göra sig hörda på sin arbetsplats och att kunna bidra till företagets utveckling. Det hjälper dem att utvecklas professionellt, vilket gör att de stannar längre på arbetsplatsen. Dålig möjlighet till karriärutveckling är en av de största anledningarna till generationens frekventa arbetsplatsbyten.

3. Kommunicera företagets mål och värderingar

Det blir allt viktigare för generationen att arbeta på ett bolag vars värderingar överensstämmer med deras egna. Att redan i rekryteringsprocessen tydligt kommunicera företagets värderingar kan därför göra att personen stannar längre på arbetsplatsen.

För milleniumgenerationen behöver ett cv med många och korta anställningar inte anses negativt. Snarare kan det påvisa ambition, motivation och en vilja att lära sig nya saker. Rekryterare och arbetsgivare måste förstå och allt mer anpassa sig till milleniumgenerationens nya syn på arbetslivet för att behålla dem på arbetsplatsen.

 

 

Fler artiklar