HumanCapital

Söka jobb

Rättsliga Förbehåll

Användarvillkor och samtycke till behandling av personuppgifter


Allmänt

Följande användarvillkor reglerar förhållandet mellan dig och Human Capital Group (HCG) AB, hädanefter refererad till som ”Human Capital ", org.nr 556701-1225, ett bolag registrerat i Sverige, med adress Kungsgatan 5 111 43 Stockholm.


Om du inte godkänner dessa användarvillkor ber vi dig att inte använda denna webbplats.

 

Datasäkerhet och integritetspolicy

Human Capitals internettjänst skyddar användarnas integritet. Vi strävar efter att göra webbplatsen säker att använda. Vi gör allt för att garantera att informationen du förmedlar till oss förblir konfidentiell och endast används till de ändamål som beskrivs i dessa användarvillkor.
Vi offentliggör inte, vare sig nu eller i framtiden, information om individuella besök till webbplatsen eller personuppgifter som du överlämnar till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, till tredje part utan ditt tillstånd.
Vi följer personuppgiftslagen och motsvarande EG-direktiv 95/46/EG angående skydd av personuppgifter.  Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot intrång i deras personliga integritet när deras personuppgifter behandlas. Informationen du skickar till oss, t.ex. din cv och e-postadress, arkiveras i vår centrala databas.


Meritförteckningen och ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter

Du kan sända din cv till oss via den här webbplatsen. Det kan du göra antingen för att ansöka om ett arbete i en platsannons eller för att få den granskad av våra rekryteringskonsulter. De enda som har tillgång till din cv är Human Capitals rekryteringskonsulter (både inom och utom EU).
Du kan ange att du endast överlämnar dina personuppgifter för att ansöka om ett specifikt arbete i en platsannons eller ange att syftet med behandlingen av dina personuppgifter även ska omfatta framtida sökningar efter anställningserbjudanden på lång sikt.
När du överlämnar din meritförteckning till oss samtycker du också till att låta dina personuppgifter behandlas och användas för det ändamål som vi har beskrivit.
Den som ansvarar för personuppgifterna kommer att vara Human Capital .


Förändringar av vår integritetspolicy

Vi kommer att publicera eventuella förändringar av vår integritetspolicy här, så att du alltid vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vem vi vidarebefordrar den till. Sådana förändringar kommer dock aldrig att innebära att vi använder dina personuppgifter till ändamål som du inte har samtyckt till.


Information vi samlar in och hur vi använder den

Dina personuppgifter, t.ex. ditt namn, din e-postadress och din cv, arkiveras av oss och används endast till följande ändamål: 

  • Att jämföra din registrerade information med anställningserbjudanden så att vi kan hitta lämpliga anställningar för dig.
  • Att hålla dig informerad om tjänsterna som Human Capital  erbjuder, nyheter och andra händelser inom ditt valda kompetensområde.
  • Att samla in enkätinformation om löner och andra frågor som berör våra kandidater.


 

Vi garanterar att din information inte kommer att bli tillgänglig för tredje part (i det här sammanhanget räknas övriga enheter inom Human Capitals koncern inte som tredje part) utan ditt tillstånd. Du kan när som helst kontakta oss och be oss att förse dig med information som beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dem. Dessutom kan du när som helst begära att vi korrigerar personuppgifter som har inte har behandlats på rätt sätt eller är felaktiga.

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260  info@humancapital.se