HumanCapital

Söka jobb

Varför Human Capital?

 

*Specialiseringen

Vi är helt specialiserade på rekrytering av ekonomer.

*Tillgängligheten

Vi sätter stort värde på hög tillgänglighet. Till exempel är det självklart att vi träffar kandidater kvällstid, vilket ofta passar de vassaste kandidaterna bäst - de har annat att göra på dagtid.

 

*Servicen

Tack vare att vi är så kompakta och trimmade kan vi fokusera på att ge dig service med en helt annan intensitet. Misstag, slarv eller ouppmärksamhet kan haverera en förtroendeverksamhet som vår. Vi har valt att vara lite mindre, så att varje kund hos oss kan bli mycket större.

 

*Kvaliteten

Vi är skickliga när det gäller gallring av kandidater, har hög kvalitetssäkring och djupintervjuar i princip alla kandidater. Vi är ingen bemannad CV-databas och kommer aldrig att bli det.

 

*Snabbheten

Vi har ingen högre instans vi behöver sanktionera beslut hos. Det gör oss snabbfotade och flexibla. Det är du och dina behov som ska stå i centrum när du behöver rekrytera - inte rekryteringskonsultens egna.

 

*Engagemanget

Vi har ett brinnande engagemang för att rekrytera rätt person till rätt befattning så att du, kandidaten, och hela din organisation vinner på det.

© Human Capital Group AB

Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260  info@humancapital.se