HumanCapital

Söka jobb

Interim

Här tar vi uppdrag från klienter inom ett stort spektrum av branscher där nyckelorden ofta är tillväxt eller förändring. Det handlar således ofta om industri, IT, telekom, tjänster, bygg, detaljhandel, fastighet och bank.

Gemensamt för dem är att de har behov av temporär kompetens. Med det betyder inte att kompetensen är mindre viktig. Tillfälliga behov kan uppstå på grund av föräldravikariat, arbetstoppar, väntan på en permanent rekrytering eller ett projekt som gör att det krävs förstärkning på ekonomi- eller finansfunktionen.

Inom vårt område Interim har vi ett stall av konsulter med kompetens av att ta tillfälliga positioner inom operativa roller så som:

  • Löpande redovisning
  • Löpande bokslutsarbete
  • Financial Controlling
  • Junior Business Controlling

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260 info@humancapital.se