HumanCapital

Söka jobb

Redovisning & Ekonomi

Våra klienter på det här området återfinns inom tillväxtbranscher som, IT, telekom, tjänster, industri, bygg, detaljhandel, fastighet och bank med flera.
 
Många företag står idag inför stora strategiska förändringar för att överleva i en allt hårdare global konkurrens. Det har lett till att ekonomi- och finansavdelningarna har fått en mer central roll, och kraven på ekonomisk rapportering och kontroll har ökat. Företagen har därför insett hur avgörande det är att ha rätt kompetens på ekonomi- och finansfunktionen.

Human Capital har specialiserat sig på rekrytering av ekonomer och kan därför snabbt identifiera ett företags behov av rätt kompetens. Vi som arbetar på Human Capital är själva ekonomer med djup affärsförståelse och egen erfarenhet från ekonomiska befattningar.

Vi tillsätter följande positioner:
 
 • Redovisningsassistenter
 • Redovisningsekonomer
 • Redovisningschefer
 • Financial Controllers
 • Internrevisorer
 • IFRS-specialister
 • Business Analysts
 • Business Controllers
 • Financial Planning & Analysts
 • Koncernredovisningsekonomer
 • Koncernredovisningschefer
 • Ekonomichefer
 • Group Controllers
 • Finanschefer
 • Chief Financial Officers

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260  info@humancapital.se