HumanCapital

Söka jobb

Rekryteringsprocessen i korthet

Vår rekryteringsprocess säkerställer att endast de bäst lämpade kandidaterna presenteras för er utifrån de kvalifikationer, kompetenskrav och personliga egenskaper ert företag efterfrågar.
 

Vår metod

Vår metod bygger på en djup insikt i ditt företags ekonomi- och finansfunktion. Det är något som skiljer oss från andra rekryteringskonsulter. Vi är själva utbildade civilekonomer med erfarenhet från näringslivet. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i och förstå ert företags affär. Ni kan därför vara säkra på att kandidaterna motsvarar era krav med hög precision.

 

Rätt kunskap ger rätt rekrytering

Human Capital har den position som krävs för att ta ut rätt rekryteringsstrategi i varje givet uppdrag och leverera de kandidater som passar såväl den aktuella positionen som er organisation.
De mest lämpade kandidaterna utvärderas mot en bred uppsättning som inkluderar kompetenskrav, erfarenhet, motivation och de personliga egenskaper som krävs för den specifika tjänsten. Vi säkerställer att den potentiella medarbetaren har den erfarenhet, kunskap, inställning och personlighet som är optimal för den aktuella tjänsten givet förutsättningarna. Det är detta som gör Human Capitals rekryteringar så framgångsrika. Varje person är unik och varje företag är unikt. Därför är också varje uppdrag vi åtar oss unikt.

 

Uppföljning - vägen framåt

När rätt kandidat lanserats för en tjänst följer vi också med och tar en aktiv roll i introduktionen av din nya medarbetare. Men det stannar inte där. Vi genomför också uppföljningar och utvärderingar längs vägen, – något alla vinner på.

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260 info@humancapital.se