HumanCapital

Söka jobb

CV / Resuméstruktur

Din CV är ett verktyg med ett syfte: att hjälpa dig nå en intervju. Den skall presentera dig i det bästa tänkbara ljuset och övertyga möjliga arbetsgivare att du har det som krävs för att bli framgångsrik i denna specifika position eller karriär.

 
  • Du har ofta inte mycket tid på dig att göra ett intryck med din CV. Undersökningar visar att arbetsgivaren hellre skannar än läser CVn – så var säker på att stimulera intresse och skapa nyfikenhet.
  • Fokusera på arbetsgivarens behov, inte dina egna. Börja med jobbet och inte med CV:n. Föreställ dig den perfekta kandidaten ut för detta jobb -- och skriv din CV därefter. Se till att den täcker in alla aspekter och visar vad du lyckats uppnå och vad du kan erbjuda.
  • Håll din CV så kort och relevant det bara går. Korta och direkta meningar, undvik repetitioner. Säkra att den pekar mot att detta skulle vara ett logiskt nästa steg i din karriär. Om du har möjlighet, se till att din CV är resultatorienterad och om möjligt kvantifierbar. Ge gärna exempel, och använd positiva adjektiv och handlingsorienterade verb.
  • Dela gärna upp din CV i sektioner, till exempel personlig information, kvalifikationer, tidigare anställningar, intressen och så vidare.
  • Personlig information inkluderar ditt namn, fullständig adress, telefon, mobil samt e-post.
  • Under kvalifikationer listar du både akademiska och icke-akademiska examina, utbildningar och kurser i kronologisk ordning.
  • Anställningshistorien ska börja med ditt senaste jobb och inkluderar dina ansvarsområden, start och slutdatum och anledning till bytt jobb. Undvik absolut att mörka någon arbetsplats eller delar av CV:n för att få den att se bättre ut.
  • Referenser behöver inte vara inkluderade i din CV. Referenstagningar blir en senare fråga utifrån det aktuella jobbets förutsättningar.
  • Att nämna personliga intressen är faktiskt viktigare än många tror, men det måste göras på rätt sätt. Generalisera inte, utan visa varför intressena är just personliga. Fel: tennis. Rätt: spelar tennis (gärna dubbel) sedan 1999 för X-klubben, kassör 2002-2004.
  • Var noga med att kontrollera din CV noggrant innan du skickar in den. Inte bara stavning och disposition utan även för att känna av att det klart och tydligt representerar dig, att innehållet är relevant och att den kommer att leda till att arbetsgivaren vill veta mer. Be gärna en vän att kontrollera din CV, gärna någon med erfarenhet från den aktuella branschen eller befattningen.

Referenser

Innan du blir placerad på ett uppdrag eller en permanent tjänst, behöver du förse din konsult på Human Capital med kopior på skriftliga referenser och kontaktinformation till de referenser som du har.

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260  info@humancapital.se
Kungsgatan 4, 411 19 Göteborg Telefon: 031-38 06 300 info@humancapital.se